Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01/1-2-45-315/24 od 20.5.2024. godine, provodi Javnu raspravu o Nacrtu Zakona o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada.

Ovim putem pozivamo predstavnike zakonodavne i izvršne vlasti u Unsko-sanskom kantonu, predstavnike kantonalnih organa uprave i upravnih organizacija, javnih ustanova, fondova, zavoda i drugih institucija u Unsko-sanskom kantonu, gradonačelnike gradova i općinske načelnike općina sa područja Kantona, kao i predstavnike gradskih i općinskih službi, pravne subjekte, nevladine organizacije, upravitelje, predstavnike etažnih vlasnika i sve ostale zainteresirane organizacije i građane za učešće u Javnoj raspravi.

POZIV

NACRT ZAKONA