Inicijatori osnivanja škole, švedski partneri gospodin Lars Hollman i gdin. Anders Frisk, kao i direktor ove obrazovne ustanove Senad Tičević, te profesor u jednoj poljoprivrednoj školi u Švedskoj Sead Lađarević posjetili su Općinskog načelnika i tom prilikom  razgovarali o realizaciji nekoliko važnih projekata za ovu školu.

Riječ je o projektima  internacionalizacije škola koja podrazumijeva razmjenu učenika i nastavnog osoblja, kao i  realizaciju zajedničkih projekata sa švedskim školama sličnog usmjerenja.

Treba istaknuti da je ova srednja škola jedina obrazovna ustanova na području Unsko - sanskog kantona koja ima nastavni plan i program iz oblasti poljoprivrede, a taj model koji je postavljen davne 1998.g.  osnivanjem škole koncipirian je kao spoj teorije i prakse i kao takav uspješno egzistira već 25 godina.

Još jednom je istaknuto da je škola osnovana zahvaljujući saradnji sa Vladom Švedske koja je ovaj projekat realizirala posredstvom svoje razvojne agencije "Sida" u saradnji sa Općinom Sanski Most i nadležnim Ministarstvom.

U prijatnoj atmosferi i dijalogu s gostima, Općinski načelnik je podržao projekte i najavio pomoć u realizaciji istih.

sanus futurum