U toku su pripremni radovi na trasi puta Gerzovo - Čaplje koja će služiti kao zaobilaznica dok se ne završi projekat sanacije mosta M15-003-42 preko rijeke Sane - Čapljanski most!

gerzovo

gerzovo 2