Općina Sanski Most će u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima na realizaciji spajanja Zenkovića sa Lukavicama i time ostvariti konačni cilj, a to je asfalt do najudaljenijeg mjesta na području Općine Sanski Most.

zenkovici 1

zenkovici 2

zenkovici 3