Općinski načelnik Faris Hasanbegović primio je danas u svom kabinetu predstavnike Agencije za vodno područje rijeke Save koji su u posjeti našoj Općini povodom proglašenja stanja prirodne nesreće uzrokovane poplavama.

Sliv 1

Tema razgovora su projekti oko saniranja mogućih šteta na obaloutvrdama/nasipima, a s ciljem da se zaštiti infrastruktura na koritu rijeke Sane, kako bi se kod eventualnih oštećenja ista mogla popravljati. U prijatnoj atmosferi nastavljen je razgovor, a sve u cilju prevencije u borbi s poplavama.

Sliv 2

Sliv 3