U skladu sa informacijama sa sastanka vezanog za učešće Općine Sanski Most u projektu Unapređenje društvene kohezije kroz saradnju u oblasti pružanja lokalnih usluga u Bosni i Hercegovini” raspisan je Javni poziv za poziciju UN Volontera u našoj lokalnoj zajednici.

Svi zainteresovani volonteri mogu se javiti na ovaj Javni poziv, a Pozicija je objavljena na sljedećem linku:

UNV Jobs - 112425- Community Volunteer in Social Services Onsite Bosn (undp.org)