Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Sanski Most za period 2023.-2027.godina. možete preuzeti na sljedećem linku:

Program razvoja 2023.-