Zaključak Općinskog vijeća o primanju k znanju i Informaciju o poduzetim aktivnostima - Orišlje sa 22. sjednice Općinskog vijeća kako je to i definisano
zaključkom Općinskog vijeća, možete preuzeti klikom na veze.