Sopćenje za javnost Saveza općina i gradova u vezi s provođenjem konkursnih procedura u JLS preuzmite na sljedećoj vezi.

SAOPĆENJE SOG