Obaviještavaju se privredni subjekti i ostala zainteresirana lica da je pokrenuta procedura Javne rasprave za usvajanje Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa.

Centralna javna rasprava je zakazana za 15.11.2022. (utorak) u 14:00 sati, u Sali Općinskog vijeća (bivša zgrada ŠIP-a).

 

Nacrt Odluke o komunalnim taksama možete preuzeti ovdje.

Obavijest o javnoj raspravi možete preuzeti ovdje.