Obavještenje građanima o postavljanju tabli za obilježavanje naseljenih mjesta, naselja, ulica , trgova i mostova kao i postavljanjutabli sa kućnim brojevima

možete pogledati ovdje.