Mještani Sanice su uznemireni zbog aktuelnih radova koji se izvode na istoimenoj rijeci koja prolazi kroz ovo mjesto, jer kako kažu, radi se o uništavanju riječne flore i faune. Prije desetak dana započeli su radovi koje finansira Agencija za vodno područje rijeke Save, a njima se želi regulisati jedan dio vodotoka i produbiti korito na mjestima gdje se Sanica, za vrijeme poplava, izlijevala iz korita i plavila okolna područja. Međutim, mještani kažu kako ih niko nije upoznao s projektom, te da se radovi izvode mimo svih ekoloških standarda. Navode kako su bageri i kamioni ušli u riječno korito, da se devastira obala i priobalno rastinje, kopa  riječno dno, te uništava flora i fauna u rijeci. Glas protiv radova koji su u toku podigla je grupa mještana na čelu s Muhamedom Kučukovićem.

Mještani od lokalnih vlasti i nadležnih institucija traže odgovor zašto se ovo radi na ovakav način, te zašto nisu na vrijeme upoznati s projektom. Navode kako je dio rijeke nakon radova u potpunosti promjenio raniji izgled i da je pretvoren u bezlični vodotok. Na mjestu izvođenja radova danas smo zatekli i Fahrudina Ćeman, općinskog vodnog komunalnog inspektora, koji također smatra kako je izostalo pravovremeno upoznavanje mještana s projektom. Navodi kako se radi o projektu vrijednom 300 hiljada maraka kojeg je prije pet godina aplicirala Mjesna zajednica Sanica lokalnim vlastima u Ključu, zbog toga što se rijeka izlijevala i plavila okolno zemljište. Zbog aktuelnih radova na vodotoku Sanice, svoj glas su digli i ekolozi. Amila Saleš, novinarka i ekološka aktivistkinja iz Sanskog Mosta, kaže kako je Sanica kategorisana kao voda prve kategorije i da se radi o ataku na prirodu.

Ranije su se oglasili i iz Agencije za vodno područje rijeke Save, te objasnili kako se planirani radovi izvode na dužini od jednog kilometra na zahtjev Općine Ključ. Iako su u lokalnom ribolovačkom udruženju ranije dali saglasnost da se uradi ovaj projekat, sada navode kako se tekući radovi ne podudaraju s onim što im je prezentirano, te dodaju kako će se radovima nanijeti šteta ribljem fondu na rijeci Sanici, ali i Sani.