Obavještavamo građane da se Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana "Lijeva obala 1" Sanski Most stavlja na Javni uvid u periodu od 08.10.2021.god. do 23.10.2021.god. i izložen je u holu zgrade gradske biblioteke (Ul. Stanična br.1). Tokom Javnog uvida, svaki radni dan, u kancelariji br. 13 (zgrada Općine Sanski Most), građani mogu dobiti stručno tumačenje Nacrta.

Pozivaju se građani da daju svoje prijedloge, sugestije, primjedbe na Nacrt lično (šalter sala, šalter br. 9, zgrada Općine Sanski Most), putem pošte (na adresu: Općina Sanski Most, Općinska služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove, Ul. Banjalučka br. 3, 79260 Sanski Most, sa naznakom “Primjedbe na Nacrt Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most”) ili da upišu svoje Primjedbe u Svesku primjedbi koja se nalazi na mjestu Javnog uvida.

O datumu održavanja Javne rasprave o Nacrtu plana, građani će biti blagovremeno obavješteni. Sve informacije u vezi Izmjena i dopuna Regulacionog plana “Lijeva Obala 1” Sanski Most, mogu se dobiti u općinskoj službi za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove (kancelarija br. 13, zgrada Općine Sanski Most, Ul. Banjalučka br. 3) kao i na broj telefona 037/ 685-408, lokal 305. Zainteresovani građani prilikom uvida u Nacrt, moraju da ispoštuju epidemiološke zaštitne mjere (maska) i socijalnu distancu najmanje 1,5 m, kao i sve ostale mjere koje su donijeli krizni štabovi na nivou BIH, Federacije BIH, USK-a i općine Sanski Most u cilju spječavanja širenja virusa COVID-19.