Obaviještavaju se građani i svi zainteresirani subjekti s područja Općine Sanski Most da je Općinska služba za inspekcijske poslove uvela novi način komunikacije sa građanima, putem Viber i  VhatsApp broja, koji je dostupan 24 sata dnevno. Sve sugestije, primjedbe i prijave koje su u nadležnosti vodne, komunalne i građevinsko - urbanističke inspekcije mogu se javiti Viber ili VhatsApp porukom na broj 061/458-340.

viberopcina

Svi građani i ostali subjekti koji budu  svoje primjedbe i prijave slali na ovaj broj dobit će povratnu informaciju na istu u roku od 24 sata od momenta slanja poruke u radne dane. Cilj uspostave Viber i WhatsApp broja jeste da se omogući sto je moguća bolja komunikacija (besplatna, brža, fotografije, video snimci i sl.)  između ove službe i građana, te zaintresiranih subjekata,  jer nam je Vaša  prijava neophodna za rješavanje pitanja (problema) iz navedenih oblasti, a sve u svrhu poboljšanja kvaliteta života.