Potpisivanje Ugovora za stipendiranje studenata obavljat će se u terminima kako slijedi odnosno u zgradi Općine Sanski Most, Trg Ljiljana br. 1 – Šalter sala organa uprave, i to:

1. 16.04.2021. godine; - Prijem u Kabinetu Općinskog načelnika u 11, 00 sati određenog broja studenata (manji broj zbog epidemioloških mjera),

2. 19.04.2021. godine; - Studenti II i III - godine studija u periodu od 08,00 sati do 10, 00 sati,

3. 20.04.2021. godine; - Studenti IV i V – godine studija te studenti II - Ciklusa studija, i to u periodu: od 08,00 sati do 10,00 sati.

Napomena:
Studenti odnosno u krajnjem slučaju njihove opunomoćene osobe, ukoliko iz opravdanih razloga ne budu mogli doći na potpisivanje Ugovora u naznačenim terminima za potpisivanje Ugovora, iste će potpisati u
narednom periodu u razumnom vremenskom roku. Prilikom potpisivanja Ugovora obavezna je primjena zaštitnih maski i pridržavanje svih epidemioloških mjera. Potpisivanje u Šalter sali organa uprave obavljat će se relativno brzo, a student je obavezan sa sobom ponijeti: Ličnu kartu ili važeći identifikacioni dokument; Kopiju bankovnog računa/kartice na ime studenta – korisnika stipendije, a opunomoćene osobe (roditelj/i i sl.) obavezno moraju imati punomoć kojom student – korisnik stipendije i potpisnik Ugovora, u svoje ime opunomoćuje drugu osobu da može potpisati Ugovor - uz obavezan lični identifikacioni dokument opunomoćene osobe.

"Studenti sami mogu sastaviti Punomoć i ovjeriti u mjestu studiranja (nadležni organi za ovjeru dokumenata) te istu dostaviti opunomoćenim osobama, koji će nakon potpisivanja priložiti i punomoć – koja ostaje u predmetu."