Općina Sanski Most je u proteklom periodu izvršila redovno anketiranje građana o zadovoljstvu kvalitetom javnih usluga u 2020. godini, a obzirom na pogoršanu epidemiološku situaciju anketiranje je vršeno u nešto dužem periodu, odnosno tokom januara i februara. Istraživanje je izvršeno na uzorku od 400 ispitanika na području cijele Općine Sanski Most, a sve anketne aktivnosti su sprovedene u sklopu MEG Projekta kojeg zajednički implementiraju Općina Sanski Most i UNDP.

Rezultate i analizu možete preuzeti OVDJE.