Obaviještavaju se građani Sanskog Mosta koji žele da glasaju putem Mobilnog tima da se mogu prijaviti do 27.10.2020. godine u 18,00 sati.

Prijavu mogu izvršiti najbliži srodnici u CBS (Centar za birački spisak) u Zgradi općine Sanski Most, kancelarija br. 5,  kod Mustafe B., i sa  sobom ponijeti medicinsku dokumentaciju osobe koja se prijavljuje (zadnji nalaz kojim se dokazuje da zbog bolesti ne mogu glasati na redovnom biračkom mjestu i sl.), ličnu kartu i da imaju poslovnu sposobnost, te će popuniti Izjavu da žele glasati putem Mobilnog tima, te će biti  izvršena provjera na terenu po svakoj prijavi.

Prijava za glasanje putem Covid Mobilnog tima biće omogućena cijelo vrijeme a zahtjev se može preuzeti na web stranici kao i Izjava.