Centralna izborna komisija BiH obavještava sve osobe sa pravom glasa da je u toku aktivnost izlaganja izvoda iz privremenih biračkih spiskova koja je započela 18.07.2020. godine i trajati će do 17.08.2020. godine.
U svrhu omogućavanja uvida javnosti u podatke Centralnog biračkog spiska, Centralna izborna komisija BiH je sačinila izvode iz Centralnog biračkog spiska sa stanjem na dan raspisivanja Lokalnih izbora 2020. godine, koji su dostavljeni izbornim komisijama i centrima za birački spisak s ciljem uvida javnosti, te izrade konačnih izvoda iz Centralnog biračkog spiska koji će se koristiti za potrebe Lokalnih izbora 2020. godine.

Izvodi iz Centralnog biračkog spiska izlažu se kako bi državljani BiH s biračkim pravom imali pristup istim i mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnih organa. U ovu svrhu izborne komisije su pripremile Plan izlaganja izvoda iz privremenih biračkih spiskova te na pogodan način obavještavaju birače da se izvod nalazi u centrima za birački spisak, mjesnim zajednicama i drugim pogodnim mjestima utvrđenim planom izlaganja Privremenog biračkog spiska (internet–stranica, oglasna ploča općine/grada ...), kako bi mogli provjeriti i izvršiti ispravku ili dopunu svojih podataka kod nadležnog organa i opredijeliti se za biračku opciju (općina, odnosno mjesto glasanja i način glasanja – lično ili u odsutnosti).

Ovim putem pozivamo sve državljane BiH s biračkim pravom da izvrše uvid  izvode iz privremenih biračkih spiskova te da ukoliko utvrde potrebu ispravki i dopuna svojih podataka odmah kontaktiraju nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se izvršile potrebne ispravke ili dopune.

Također, pozivamo sve one koji imaju informaciju da se na izvodima iz privremenih biračkih spiskova nalaze imena lica koja su umrla da o ovim saznanjima odmah obavijeste nadležni matični ured i centar za birački spisak kako bi se pokrenule procedure upisa tih osoba u matičnu knjigu umrlih i kako bi se izvršilo brisanje podataka tih osoba sa konačnih biračkih spiskova koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.

Krajnji rok za izvršenje uvida i dostavu zahtjeva za ispravku i dopunu podataka je 17.08.2020. godine. Nakon ovoga roka više neće moći biti moguće vršiti ispravke na  konačnim biračkim spiskovima koji će koristiti za potrebe provedbe Lokalnih izbora 2020. godine.

Izlaganje  PBS-a za izbornu jedinicu 032A Sanski Most definiran je  Planom izlaganja i može se vidjeti na web stranici organa uprave a uvid ostvariti svakim radnim danom organa uprave u CBS-u, kod sekretara/matičara u MZ, Narodna biblioteka za Lijevu i Desnu obalu - obavijest o izlaganju.
Link:
https://www.sanskimost.gov.ba/index.php/obavijesti/374-plan-izlaganja-pbs-a-privremeni-biracki-spisak

PROMJENA BIRAČKE OPCIJE ZA RASELJENE OSOBE:

  Državljanin Bosne i Hercegovine koji ima biračko pravo i koji ima
status raseljene osobe upisuje se u Centralni birački spisak za osnovnu
izbornu jedinicu na osnovu izražene biračke opcije, odnosno mogu birati
da li će glasati za općinu prebivališta prije sticanja statusa raseljene
osobe ili za općinu trenutnog prebivališta/boravišta.
Centralna izborna komisija BiH poziva državljane Bosne i Hercegovine
koji imaju status raseljenih osoba da ukoliko žele da promjene biračku
opciju, odosno da glasaju za općinu prebivališta iz 1991. godine, da se
jave u prostorije Centra za birački spisak u svom gradu/općini i da
LIČNO popune PBO-1 obrazac - Zahtjev za promjenu biračke opcije.
Potrebno je da službeniku u Centru za birački spisak predoče Rješenje
nadležnog organa o statusu raseljene osobe.
Državljani Bosne i Hercegovine koji ne podnesu zahtjev za promjenu
biračke opcije biće upisani u Centralni birački spisak za osnovnu
izbornu jedinicu u kojoj su bili upisani na posljednjim izborima u BiH.
Rok za promjenu biračke opcije za raseljene osobe ističe 1. septembra.

GLASANJE IZVAN BIH - PUTEM POŠTE:

  Obavještenje za birače

Poštovani birači izvan Bosne i Hercegovine,

Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je 07. maja 2020. godine
donijela Odluku o raspisivanju Lokalnih izbora 2020. godine u Bosni i
Hercegovini, a dana 23.05.2020. godine donijela je Odluku o odgađanju
održavanja Lokalnih izbora 2020. godine. Odgođeni izbori će se održati u
nedjelju, 15. novembra 2020. godine.

Ako želite ostvariti svoje biračko pravo i glasati i na predstojećim
Lokalnim izborima, obavezni ste da podnesete prijavu Centralnoj izbornoj
komisiji Bosne i Hercegovine najkasnije do 01.09.2020. godine u 24:00
sata.

Do sada vam je Centralna izborna komisija BiH dostavljala obrazac
prijave PRP-2 na adresu koju ste naveli prilikom vaše posljednje prijave
za glasanje. Obrazac prijave PRP-2 vam je dostupan na internet-stranici
Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba .

Svi birači koji su glasali na prethodnim Općim izborima 2018. godine,
ispunjavaju obrazac prijave PRP-2 i isti dostavljaju Centralnoj izbornoj
komisiji BiH priloživši uz obrazac kopiju jednog od važećih
identifikacionih dokumenata s fotografijom. Navedeni obrazac možete
preuzeti ovdje - PRP-2.

Svi birači koji nisu glasali na posljednjim Općim izborima 2018. godine
ili se prvi put prijavljuju, ispunjavaju i potpisuju obrazac PRP- 1 i
isti dostavljaju Centralnoj izbornoj komisiji BiH, uz relevantne
priloge. Navedeni obrazac možete preuzeti ovdje - PRP-1.

Ako privremeno boravite izvan BiH, da biste se prijavili za glasanje
izvan BiH potrebno je da posjedujete važeći identifikacioni dokument BiH
(dostavljate kopiju jednog od tri važeća dokumenta – lična karta ili
vozačka dozvola ili pasoš BiH).

Ako imate status izbjeglice, a ne posjedujete važeće dokumente BiH
(ličnu kartu ili vozačku dozvolu), dokumenti koje trebate dostaviti uz
prijavni obrazac su:

1.  dokument za dokazivanje državljanstva BiH (uvjerenje o državljanstvu
BiH, ne starije od 6 mjeseci ili kopiju važećeg pasoša BiH)

2.  dokument za dokazivanje identiteta s fotografijom (kopiju važećih
isprava izdatih od strane zemlje domaćina ili kopiju izbjegličkog
kartona izdatog od vlade zemlje domaćina ili druge međunarodne
organizacije)

3.  Dokaz o prebivalištu u BiH (kopiju potvrde o prebivalištu ili kopiju
lične karte u cijelosti iz 1991. godine)

Detaljne informacije o načinu prijave i potrebnim dokumentima koji se
prilažu uz prijavu možete pročitati ovdje - Vodič za birače izvan BiH

Popunjeni obrazac, potpisan na istovjetan način kao na važećem
identifikacionom dokumentu, te priložene skenirane  dokumente  možete
dostaviti na sljedeći način:

- elektronskim putem na adresu: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.;

- telefaksom na sljedeće brojeve:+38733251333; +38733251334;

- putem pošte na adresu: Izbori u Bosni i Hercegovini, Poštanski
pretinac 451, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Centralna izborna komisija BiH poziva sve birače koji žive izvan Bosne i
Hercegovine da se odmah registruju za glasanje na Lokalnim izborima
2020.

Link:
https://www.sanskimost.gov.ba/index.php/advanced-stuff/oik/category/70-izbori-2020