Općinsko vijeće Sanski Most održalo je 40. redovnu sjednicu na kojoj je usvojena odluka o izmjenama i dopunama budžeta općine Sanski Most za 2020. godinu, a ovo je drugi rebalans koji je u toku ove godine usvojen na Općinskom vijeću. Usvojenim izmjenama i dopunama budžet je uvećan za oko jedan milion i 200 hiljada konvertibilnih maraka, tako da trenutno budžet za ovu godinu iznosi 18,6 miliona KM.

Glavne promjene koje su izvršene na prihodovnoj strani budžeta, odnose se na finansijska sredstva pristigla od strane viših nivoa vlasti, kao i na sredstva koja su mještani prikupili za potrebe investicijskih projekata u mjesnim zajednicama, a koja se u skladu sa planom investicija Općinskog komunalnog fonda i općine Sanski Most planiraju realizovati u ovoj godini.

S druge strane budžetski rashodi u većini slučajeva zadržali su dosadašnji kontinuitet, s tim da su povećana sredstva za realizaciju infrastrukturnih projekata, a također su uvedeni i novi kodovi koji će se iskoristiti za saniranje negativnih ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom koronavirusa.

Usvojena su i dva amandmana kluba vijećnika Stranke demokratkse akcije, kojima se za rekonstrukciju saobraćajnice u Zdeni povećava iznos za dodatnih 150. 000 maraka, a drugim amandmanom za Gradsku dvoranu se izdvaja 25. 000 KM.

Općinsko vijeće Sanski Most na svojoj 40. redovnoj sjednici je usvojilo novi set mjera koje imaju za cilj ublažavanje ekonomskih posljedica prouzrokovanih pandemijom koronavirusa.

Ovim mjerama nastoji se pomoći građanima koji su zbog aktuelne situacije ostali bez posla, a nisu u međuvremenu ostvarili pravo na novčanu naknadu od strane Zavoda za zapošljavanje, a također usvojenim mjerama, predviđena je pomoć privrednim subjektima koji do sada nisu ostvarili subvencije sa kantonalnog nivoa.

U cilju pomoći građanima i privrednim subjektima na području općine Sanski Most, koji su pretrpjeli određene posljedice usljed prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19, načelnik Općine Sanski Most sa općinskim službama pripremio je dvije odluke kojima se utvrđuju nove mjere za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica.

Prva odluka odnosi se na dodjelu jednokratne novčane pomoći licima kojima je za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće izazvane virusom COVID 19 prestao radni odnos. Prema ovoj odluci, pravo na jednokratnu novčanu pomoć u iznosu od 379 KM imaju lica kojima je radni odnos prestao u periodu od 18. marta do 31. maja ove godine. Bitno je naglasiti da pravo na novčanu pomoć, kako je definisano odlukom, nemaju lica kojima je radni odnos prestao na njihov vlastiti zahtjev.

Također, odlukom je definirano da se jednokratna pomoć odnosi na lica koja nemaju pravo na novčanu naknadu u slučaju nezaposlenosti koju dodjeljuje Federalni zavod za zapošljavanje. Cijeli postupak, kriteriji i uvjeti dodjele definisani su posebnim pravilnikom, a dodjela je će se vršiti nakon objavljivanja javnog poziva.

Druga odluka odnosi se na dodjelu novčanih sredstava subjektima male privrede čija je djelatnost bila ugrožena pandemijom koronavirusa. Planirana sredstva će se dodijeliti za isplatu minimalne neto plaće u iznosu od 406 KM po svakom zaposlenom za mjesec juni i juli, a pravo apliciranja imaju oni privredni subjekti koji nisu bili obuhvaćeni javnim pozivom Kantonalnog ministarstva privrede, koje je prethodno vršio dodjelu budžetskih sredstava po Programu podrške subjektima male privrede.

Na sjednici je usvojena odluka kojom se ugostiteljskim objektima, trgovinskim radnjama i obrtničkim djelatnostima u periodu od 1. jula do 31. augusta dopušta produžetak radnog vremena za jedan sat, odnosno omogućuje rad i poslije ponoći.

Ova odluka predložena je od strane općinskog načelnika zbog otežanog poslovanja svih pomenutih uslužnih djelatnosti u proteklih nekoliko mjeseci, a glavni razlog tome je aktuelna situacija vezana za pandemiju COVID-19. Kako bi se u naredna dva mjeseca pokušala oživiti sezona, i pružila mogućnost privrednim dubjektima da svoje poslovanje podignu na viši nivo, predloženo je usvajanje ovakve odluke.

Inače, ova odluka je izazvala oprečna mišljenja pojedinih vijećnika, obzirom da je Federalni krizni štab nedavno zbog trenutne epidemiološke situacije donio mjere koje zabranjuju rad svih lokala i radnji poslije 12 sati iza ponoći, međutim kako je istknuto, ova odluka Općinskog vijeća počeće sa primjenom samo ukoliko u naredna dva mjeseca Federalni krizni štab promjeni svoju predhodnu odluku.Usvojena je i odluka o imenovanju sekretara Općinskog vijeća, kojom se na ovu poziciju imenuje diplomirana pravnica Edisa Hodžić. Općinsko vijeće usvojilo je odluku o legalizaciji bespravno započetih ili izgrađenih građevina ili dijelova građevina na području općine Sanski Most, kojom je rok za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata produžen do 31. 12. 2021. godine, što je u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju USK.

Usvojena je odluka o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju zemljišta u svrhu izgradnje planiranih eksploatacionih bunara u projektu navodnjavanja Mjesnih zajednica Šehovci i Trnova, kao i odluka o utvrđivanju javnog interesa za rekonstrukciju nadzemne i podzemne niskonaponske mreže.

Općinsko vijeće usvojilo je izvještaje o radu za 2019. godinu Javnog preduzeća RTV „Sana“ i Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, kao i izvještaj o radu mjesnih zajednica na području općine Sanski Most, te je na kraju primljena k znanju informacija o Planu upisa učenika u osnovne i srednje škole u školskoj 2020/2021 godini.