POČINJE upis u šk. 2020/21. godinu, u JU SPŠ “Sanus Futurum”,Sanski Most.

Učenici mogu predati dokumenta svaki radni dan, u vremenu od 8.00h -14.00h

Obavezna dokumentacija: – rodni list, – uvjerenje o završenom VI, VII i VIII raredu, – svjedočanstvo IX razreda i – eventualni rezultati sa takmičenja.

Srednja poljoprivredna škola ”Sanus futurum”, jedina je obrazovna ustanova ovakve vrste na području Unsko-sanskog kantona, ali i šire, koja pruža idealne uslove za boravka i edukaciju u oblasti poljoprivrdne proizvodnje.

Pored mogućnosti internatskog smještaja, učenicima je omugućena naobrazba u savremeno opremljenim učionicama sa visoko kvalitetnim pomagalima i učilima, dok za izvođenje praktične nastave učenicima i nastavnom osoblju stoji na raspolaganju ekonomsko dobro u sklopu kojeg se nalazi stočna farma skupa sa sjetvenim površinama.