Općina Sanski Most je u saradnji sa predstavnicima lokalne privrede definirala set poticajnih mjera koje su poslane Vladi FBiH na usvajanje, a s ciljem sanacije ekonomske štete u privrednom sektoru nastale usljed pandemije virusa COVID-19.

inicijativa sanski most