Održana je glavna javna rasprava o Nacrtu Odluke o uslovima i načinu držanja kućnih ljubimaca na području općine Sanski Most. Odluka je od iznimne važnosti za sve građane naše općine, kojom bi se prvenstveno trebalo riješiti problem pasa lutalica, koji je jedan od gorućih problema kako u našoj općini, tako i u cijeloj BiH općenito. Iako su ispoštovane sve zakonske procedure oko održavanja javne rasprave, a građani, udruženja i nadležne institucije putem medija i obavještenja na vrijeme upoznati o terminu održavanja, posjećenost raspravi bila je veoma mala. Izuzev nekoliko građana i predstavnika Udruženja „Srce za šapu“, uglavnom su joj prisustvovali predstavnici nadležnih općinskih službi koji su radili na izradi Nacrta Odluke, te općinski vijećnici. Građani koji su učestvovali u javnoj raspravi, ponudili su nekoliko prijedloga koji će biti uzeti u razmatranje, te su pri tom istakli kako je ponuđeni Nacrt Odluke dobra polazna osnova koja će poslužiti da se ova oblast dodatno uredi. Podsjetimo, Općinsko vijeće Sanski Most je na svojoj posljednjoj sjednici usvojilo pomenuti nacrt, a do naredne redovne sjednice koja će se održati u mjesecu julu, očekuje se usvajanje konačnog prijedloga.

U Nacrtu Odluke stoji da u kolektivnom stambenom objektu, jedno domaćinstvo može u stanu držati najviše jednog psa, odnosno dvije mačke, a držanje ljubimaca nije dozvoljeno na stubištu, ulazu, terasi ili sličnim zajedničkim prostorijama. Što se tiče individualnih stambenih objekata, u dvorištu se može držati najviše dva psa i dvije mačke, s tim da pas mora biti u posebno ograđenom prostoru ili vezan na lancu tako da ne može ugroziti prolaznike. Istovremeno, vlasnik ne smije vezati psa na lanac koji je kraći od tri metra. Također, vlasnici pasa i mačaka dužni su da u skladu sa ovom odlukom izvrše cijepljenje , registrovanje i označavanje svojih ljubimaca, za šta kao dokaz moraju imati službeni dokument. Psi se ne smiju voditi u objekte i prostore na kojima je jasno istaknut znak zabrane, a ukoliko se pas izvodi, neophodno je koristiti povodac, dok je za izvođenje opasnih pasa neophodna i zaštitna korpa na njušci, i to samo na površine predviđene za slobodno kretanje pasa. Ovom odlukom je definisano da hvatanje , sakupljanje, transport, smještaj i zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih pasa obavlja Javno-komunalno preduzeće Sana, u sklopu kojeg će se osnovati higijenski servis i sklonište za životinje. Nadzor nad provedbom odredbi iz ove Odluke obavljaju kantonalni i komunalni inspektori općine Sanski Most. Predviđene su i novčane kazne u rasponu od 100 do 5.000 KM za fizička i pravna lica koja postupe suprotno odredbama Odluke.