Poštovani građani, predstavljamo vam Sistem za analizu rizika od katastrofa, pokrenut od strane UNDP-a za sve građane u Bosni i Hercegovini.

Svrha modula je da prikaže dostupne informacije o poplavama i klizištima korisnicima iz javnosti, tako da oni mogu biti bolje informirani o nivoima opasnosti određenog područja.

Kako bi pristupili sistemu posjetite https://dras.undp.ba zatim izaberite link "Stanovništvo".

Kada korisnik odabere općinu, karta se automatski zumira na toj općini. Korisnik može promijeniti općinu u bilo kojem trenutku u lijevom meniju i karta će se pomaknuti na tu općinu.


Nakon odabira općine događa se sljedeće:
- Automatski se zumira karta,
- Poplava 1/100 godina se pred-selektira kao zadana opcija,
- Oznaka (pribadača) se automatski postavlja u centru općine,
- Prikazuje se rezultat za opasnosti.

Korisnik može filtrirati opasnosti u više slojeva:
• Poplava (odaberite vjerovatnoću opasnosti):
• 1 u 20 godina
• 1 u 100 godina
• 1 u 500 godina
Intenzitet boje indicira ozbiljnost opasnosti. Na primjer, svijetlo plava znači zanemarivu opasnost, dok tamnoplava znači opasnost za sve.

Screenshot 1