opcinske sluzbe banner

Ostale informacije:

 

Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

Načelnik službe: Ermina Hrnčić dipl.ecc.

Telefon: +387 37 686 507

Fax:      +387 37 686 507

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

    

U okviru Općinske službe za   finansije, trezor i zajedničke poslove djeluju tri ( 3 ) unutrašnje organizacione jedinice:

 • Odsjek za budžet

 

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

 • Odsjek za finansije i trezor

Šef odsjeka: trenutno nepopunjeno

 • Odsjek za zajedničke poslove

 

Šef odsjeka: Višnja Jolić

Telefon: +387 37 681 532

 Fax:     +387 37 681 532

e-mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

Opis poslova i zadataka:

 •       izrada prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i  

       izvršenje budžeta,

 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o    

izvršavanju     budžeta,

 • vođenje prvostepenog upravnog postupka, te postupka izdavanja uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija,
 • izrada za Općinsko vijeće, Općinskog načelnika i općinske službe odluka, zaključaka i naredbi vezanih za isplatu ili preraspodjelu budžetskih sredstava,
 • plaćanja i prenos sredstava sa transakcijskog računa ,
 • praćenje i izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim prihodima i rashodima po vrstama i korisnicima,
 • sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora,
 • knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama trezora, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja u trezoru,
 • popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta uz pomoć trezora,
 • izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za više državne organe,
 • hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,
 • praćenje       realizacije ugovora o nabavci,
 • izdavanje       narudžbenice za nabavku kroz modul narudžbenica u trezoru,
 • izrada analiza, informacija, izvještaja i drugih materijala po pitanjima iz djelokruga rada,
 • obavljanje računovodstveno-materijalnih poslova za mjesne zajednice,
 • izrada       prednacrta, nacrta i prijedloga budžeta i rebalansa budžeta svih korisnika,
 • obavlja       trezorske poslove svih budžetskih korisnika,
 • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga normativnih akata vezanih za budžet i izvršenje budžeta svih budžetskih korisnika,
 • izrada analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala o izvršavanju budžeta i oblasti finansija,
 • plaćanja i prenos sredstava sa Jedinstvenog trezorskog računa,
 • praćenje i izvještavanje nadležnih organa i službi o ostvarenim prihodima i rashodima po ekonomskoj, funkcionalnoj,organizacionoj i fondovskoj klasifikaciji
 • sistematično i ažurno evidentira sve budžetske transakcije u okviru prihoda i izdataka u glavnoj i pomoćnim knjigama,
 • knjiži sve finansijske dokumente u glavnoj i pomoćnim knjigama, te vodi i druge evidencije iz oblasti računovodstva, platnog prometa i blagajničkog poslovanja,
 • blagovremeno vrši zaključna knjiženja po periodičnim i završnom računu,
 • popunjava obrasce periodičnih i godišnjih obračuna i priprema podatke za izradu budžeta,
 • izrađuje tabelarne izvještaje i informacije za Općinsko vijeće i Općinskog načelnika i za više državne organe,
 • hronološki arhivira i čuva računovodstvenu dokumentaciju,
 • izrada propisa i normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • vrši obračun plaća i ostalih primanja,
 • vrši obračun       obustava, poreza i doprinosa,
 • obavlja poslove fakturisanja i likvidature,
 • obavljaju se stručno – operativni poslovi       pomoćne djelatnosti,
 • poslovi telefoniste,
 • poslovi snimatelja,
 • organizacija i prevoz putničkim motornim vozilima za službene potrebe,
 • održavanje i servisiranje službenih vozila,
 • tekuće i investiciono održavanje objekta – zgrade Općine i instalacija,
 • pripremanje i usluživanje toplih i hladnih napitaka,
 • održavanje čistoće u radnim i drugim prostorima Općine,
 • portirski       poslovi, zaštita objekta, imovine i lica,
 • izrada sigurnosne procjene i stanja zaštite objekta,
 • izrada informacija u oblasti sigurnosti i zaštite,
 • provjera i snimanje stanja objekata i okoline objekta,
 • planiranje, organizacija obuke i stručno osposobljavanje zaposlenika na poslovima zaštite imovine i lica,
 • planiranje i predlaganje nabavke potrebnih sredstava, opreme za potrebe unutrašnje zaštite,
 • fizička i tehnička zaštita objekta, imovine i ljudi,
 • vođenje propisanih evidencija,
 • uspostavljanje saradnje sa organima MUP-a., i drugim nadležnim organima,
 • drugi       poslovi iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu Općinskog načelnika i Načelnika službe.

Kontaktirajte općinsku inspekciju

Viber LogoWhatsApp Logo

 

Viber i Whatsapp broj za prijave i pritužbe
+38761458340

Opširnije

 
Vrati se na vrh stranice