opcinske sluzbe banner

Telefon:
+387 37 686 966
Faks:
+387 37 686 024
Ostale informacije:

Radno vrijeme službe

07:00 - 15:30

OPĆINSKA SLUŽBA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

ŠEF SLUŽBE: Elvis Pašić dipl.ing.polj.
Br.tel. 037/686-966
          037/686 024

e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.


U okviru općinske Službe za inspekcijske poslove djeluju 3 inspekcijska nadzora i to:

1. Urbanističko-građevinska inspekcija – Amel Kadirić dipl.ing.arh.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

2. Komunalna inspekcija – Esad Kljunić dipl.ing.polj.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

3. Vodna inspekcija, Komunalno - Vodni inspektor – Fadil Rekanović dipl.ing.polj.
Br.tel. 037/686-966
e.mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Djelokrug rada osnovne organizacione jedinice koja u svom sastavu nema unutrašnjih organizacionih jedinica odnosi se na sljedeće poslove i radne zadatke:

- izvršavanje i obezbjeđenje izvršavanja zakona i drugih propisa u oblastima komunalnih djelatnosti, obnove i gradnje objekata i infrastrukture,
- inspekcijski nadzor kojim se obavlja kontrola nad radom sudionika građenja i održavanja građevina,
- nadzor sprovođenja dokumenata prostornog uređenja koje donosi općinsko vijeće,
- davanje stručnih mišljenja i usklađivanja sa ustavom i zakonom prednacrta, nacrta i prijedloga propisa općih akata koje donosi Općinski načelnik iz nadležnosti službe,
- redovno izvještavanje Općinskog načelnika i Općinsko vijeće o stanju i preduzetim mjerama u svim oblastima inspekcijskog nadzora za koje je nadležna,
- obavljanje upravno-nadzornih, studijsko-analitičkih i stručno-operativnih poslova inspekcijskog nadzora u urbanističkoj, građevinskoj, komunalnoj i vodnoj oblasti u skladu sa zakonima i podzakonskim aktima,
- nadzor građenja za koje urbanističku suglasnost izdaje općinski načelnik,
- kontrolu pružanja komunalnih usluga,
- kontrolu održavanja i korištenja komunalnih objekata i uređaja kao što su: javne saobraćajnice i zelene površine, objekti za snabdjevanje vodom za piće, objekti za pročišćavanje i odvođenje otpadnih voda, objekti za odlaganje otpada, objekti za proizvodnju i distribuiranje toplote,
kontrolu održavanja i korištenja drugih komunalnih objekata i uređaja (autobusne stanice i stajališta, javna kupatila, česme, bunari, septičke jame, dječja igrališta, tržnice, stočne i druge pijace),
- poduzimanje zakonom propisanih upravnih i drugih radnji u vezi s predmetima nadzora, odnosno kontrole iz djelokruga rada i ovlaštenja komunalne i urbanističko-građevinske inspekcije,
- vrši podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava i izdavanje prekršajnih naloga,
- koordinira, priprema i izrađuje strategije razvoja pojedinih oblasti, pojedinačne planove i projekte razvoja općine,
- vodi propisane evidencije,
- izrađuje informativno-analitičke i druge materijale,
- priprema propise koje donosi Općinski načelnik ili Općinsko vijeće,
- obavlja i druge poslove u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. 

Kontaktirajte općinsku inspekciju

Viber LogoWhatsApp Logo

 

Viber i Whatsapp broj za prijave i pritužbe
+38761458340

Opširnije

 
Vrati se na vrh stranice