opcinske sluzbe banner

Kabinet načelnika

Općinski načelnik: prof. Faris Hasanbegović

Telefon:

+387 37 685 408, +387 37 686 044 Centrala

+387 37 689 345 Kabinet načelnika

+387 37 689 126 (Amer Mezetović, Savjetnik općinskog načelnika)           

                            (Ismet Alihodžić, savjetnik općinskog načelnika)

+387 37 686 261 (Mirsad Sadić, Sekretar općinskog organa uprave)

Fax:

+387 37 686 010

e-mail:

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U Kabinetu Općinskog načelnika obavljaju se protokolarni, studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni i normativno-pravni poslovi koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika, vodi se evidencija i čuvanje originala potpisa i drugih akata Općinskog načelnika, vrše poslovi koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslovi informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu, i   drugi poslovi   koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Opis poslova i zadataka:

 • obavljanje protokolarnih, studijsko-analitičkih, informaciono-dokumentacionih i normativno-pravnih poslova koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika,
 • vođenje evidencije i čuvanje originala potpisa i drugih akata Općinskog načelnika,
 • vršenje poslova koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslova informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu,
 • drugi poslovi iz svog djelokruga kao i poslovi koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • pružanje informacija za građanstvo o pitanjima koja odredi Općinski načelnik i Načelnici službi i objava javnih saopštenja po ovlaštenju Općinskog načelnika, kao i informacije za medije,
 • organiziranje press konferencija i intervjua Općinskog načelnika
 • planiranje sistema upravljanja kvalitetom pruženih usluga,
 • informacije i prezentacije na temu poboljšanja kvaliteta,
 • planiranje, priprema i rad na certifikaciji organa uprave iz područja sustava upravljanja kvalitetom norme ISSO 9001,
 • saradnja sa nevladinim sektorom,
 • poduzimanje svih potrebnih mjera za prikupljanje informacija po zahtjevu građana i obavještavanje podnosioca zahtjeva o pristupu informacijama,
 • usmeno prevođenje i prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika,
 • planiranje gostovanja na elektronskim medijima i odlučivanje o uređenju WEB stranice Općine

aktuelnosti eregistsar servis48 javne nabavke javni pozivi planovi izvjestaji o radu

Poštovani posjetitelji,

Dobro došli na novi web portal Općine Sanski Most namijenjen prije svega građanima Sanskog Mosta ali i poduzetnicima, turistima, investitorima i svim ostalima koji su zainteresirani za rad Općinskog organa uprave Sanski Most.

U cilju unapređenja transparentnosti rada Općinskog organa uprave, a u svrhu poboljšanja ukupnog kvaliteta života na području općine Sanski Most nastojat ćemo putem nadležnih općinskih službi da širu društvenu javnost blagovremeno obavijestimo o svim značajnijim aktivnostima na području naše općine i da ih upoznamo sa svim procedurama donošenja odluka, te da građanima omogućimo što jednostavnije ostvarivanje prava kroz usluge administrativnih službi.

korona1

S druge strane, pozivamo i vas da aktivnim učešćem kroz primjedbe sugestije i kritike date doprinos u sveukupnom socio – ekonomskom razvoju naše lokalne samouprave, a Općina se ovim putem obavezuje da vam pruži blagovremenu i kvalitetnu povratnu informaciju.

Putem ovog portala potrudit ćemo se i da stvorimo preduvjete za uspostavu što povoljnijeg poslovnog ambijenta kako bismo postali investicijski atraktivna općina i kako bi postali konkurentna općina u sveukupnom socijalnom, privrednom, turističkom i kulturnom razvoju Bosne i Hercegovine.

U izradi su mobilne aplikacije, za Android i Apple operativne sisteme, koje će omogućiti neke nove stvari kada su u pitanju komunikacija građana sa administracijom.

Očekujemo vašu punu podršku u realizaciji razvojnih ciljeva Općine Sanski Most i pozivamo vas da budete aktivan sudionik u našim narednim aktivnostima.

Za sva pitanja, sugestije, kritike i prijedloge javite se na email

Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vaš načelnik

Faris Hasanbegović, prof.

Vrati se na vrh stranice