Ponovni Javni poziv o davanju u zakup poslovnog prostora prikupljanjem pismenih ponuda  u zgradi kina.