Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine FBiH ", br. 66/13 i 100/13), člana 7., 8., 10. i 13. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", br. 17/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Sanski Most na lokalitetu Šejkovača, br. 01-02-197/17 od 01.11.2017.godine ( “Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 9 /17) , Odluke o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu općine Sanski Most , br. 01-02-71/14 od 25.07.2014.godine (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 5 /14)  i člana 38. Statuta općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) Općinski načelnik općine Sanski Most,  raspisuje Oglas o Javnom nadmetanju - licitaciji nekretnina u vlasništvu Općine Sanski Most.

Dokumet Javnog nadmetanja možete preuzeti OVDJE.

Kako bi provjerili podatke o katastarskim parcelama posjetite GEOportal na sljedećem linku, te u dijelu za pretragu upišite prikazane podatke na primjerima.

https://www.katastar.ba/geoportal/preglednik/

Screenshot 1Screenshot 2Screenshot 3Screenshot 4