Javnog oglasa za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV "Sana" Sanski Most i Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora JU"Općinski  fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu"Sanski Most koji je objavljen dana 25.10.2021.godine u dnevnim novinama Oslobođenje i dana 27.10.2021.godine u Službenim novinama Federacije BiH.

Javni oglas možete preuzeti OVDJE.