Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju fizička lica koja imaju registrovanu poljoprivrednu djelatnost i upisani su u Registar poljoprivrednog gazdinstva (RPG) i Registar klijenata (RK), sa prebivalištem na području općine Sanski Most i koji posjeduju adekvatan štalski objekat na području općine Sanski Most. Pravo po ovom javnom pozivu mogu ostvariti korisnici koji su izvršili kupovinu grla krupne stoke (visokostene junice, muzne krave ) u periodu od 01.01. do 31.08.2021. godini, što dokazuju računom o kupovini grla (faktura sa fiskalnim računom), kao i pratećom dokumentacijom izdatom od strane Veterinarske organizacije za kupljeno krupno grlo stoke. Javni poziv obuhvata sufinansiranje troškova nabavke grla krupne stoke (visokosteone junice, muzne krave) u iznosu do 25% od ukupne vrijednosti po kupljenom grlu. Krajnjim korisnicima isplaćuje se podsticaj proporcionalno iznosu uloženom u nabavku krupne stoke do iznosa od 5.000,00 KM po korisniku. U slučaju da je priloženo više računa o kupovini grla nego što je raspoloživih ukupnih sredstava,vršit će se proporcionalno smanjenje sufinansiranja za sve korisnike. Služba za razvoj, poduzetništvo i resurse općine Sanski Most je nosilac aktivnosti vezanih za realizaciju ovog Javnog poziva.

Javni poziv preuzmite OVDJE.