Raspisuje se Javni oglas za imenovanje 1 (jednog) člana Općinske izborne komisije Sanski Most. Mandat člana Općinske izborne komisije traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije BiH, na odluku o imenovanju člana izborne komisije donesenu od strane Općinskog vijeća Sanski Most.

Sastav Općinske izborne komisije treba biti multietnički, tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodi računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. Sastav Općinske izborne komisije treba, u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost spolova.

Javni oglas preuzmite OVDJE.