EU4all je program Evropske unije kreiran da pruži pomoć lokalnim

zajednicama/opštinama prilikom realizacije građevinskih intervencija

(manjeg i srednjeg intenziteta) koje će unaprijediti uslove za rad djece

u školama, zatim život mladih, starijih građana i manjina te

najranjivijih grupa kroz unaprijeđenje pristupačnosti  mjestima i

objektima u kojim borave kroz rekonstrukciju, adaptaciju i nabavku

opreme.

U skladu sa prioritetima, na poziv se može aplicirati projektima u tri

lota:

LOT 1: Rekonstrukcija i adaptacija objekta i/ili javnih površina

lokalnih zajednica i/ili nabavka potrebne opreme i/ili zaliha koje su

potrebne za ugodnije okruženje za učenje/zajednicu za školovanje djece,

mladih, starijih građana, ranjivih grupa i manjina.

LOT 2: Organizacija tematskih događaja/obuka/radionica koji su povezani

s različitim aspektima procesa EU integracije, a koji će se organizovati

od strane lokalne zajednice za javne institucije kao i za organizacije

civilnog društva.

LOT 3: Aktivnosti promocije/podizanja svijesti koje su u vezi sa sa

procesima EU integracija, a koje će se organizovati od strane lokalnih

zajednica u Bosni i Hercegovini i biti medijski propraćene.

Prihvatljivi aplikanti mogu biti javna neprofitna tijela i organizacije

uspostavljeni u Bosni i Hercegovini.

Potencijalni aplikanti mogu aplicirati za finansijska sredstva u okviru

poziva koja se kreću od minimalnih 70 % do 100 % od planiranog budžeta

projekta i to na sledeće iznose:

LOT 1: 1.700.000 eura

LOT 2: 150.000 eura

LOT 3: 150.000 eura

Rok za apliciranje je 16.februar 2021. godine do 12:00 časova.

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1609158387963&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=170857