Općinski načelnik općine Sanski Most objavljuje javni poziv za izbor stručnih lica za rad u Komisiji za tehnički prijem građevina iz slijedećih struka: -građevinska, -arhitektonska, -mašinska, -elektro, -saobraćaj, -zaštite od požara i eksplozija, -geodezije, -zaštite na radu.

Učešće u radu Komisija za tehnički pregled građevina mogu ostvariti lica koja ispunjavaju uslove iz člana 132. stav 2. Zakona o prostornom uređenju i građenju i to -da su diplomirani inžinjeri odgovarajuće struke, -da imaju 5 godina radnog iskustva u struci i -da imaju položen stručni ispit.

Kompletan Javni poziv možete preuzeti OVDJE.