Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom objavljuje I JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti osoba s invaliditetom u 2020. godini.

Više detalja na

https://fond.ba/2020/04/24/i-javni-poziv-za-dodjelu-sredstava-za-programe-u-2020-godini/