Na osnovu člana 42, a u vezi sa članom 79. Zakona o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona”, broj: 14/17) i člana 2. i 5. Pravilnika o uslovima i načinu odabira kandidata za prijem u organ državne službe na određeno vrijeme (“Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 23/17), Jedinstveni općinski organ uprave, općine Sanski Most sa sjedištem u Sanskom Mostu, Titova br. 3, na osnovu Odluke o potrebi prijema namještenika u radni odnos broj: 01-34-2370/2019 od 30.08.2019.godine, objavljuje Javni oglas za prijem namještenika na određeno vrijeme u Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most.

Detalje javnog oglasa preuzmite OVDJE.