I ove godine je u selu Fajtovci, peti put zaredom, održana tradicionalna manifestacija „Dani polja kukuruza“. Na ovoj manifestaciji, u prisustvu predstavnika više poljoprivrednih ustanova i institucija, te poljoprivrednih proizvođača, predstavljeni su nove hibridne sorte kukuruza. Radi se o hibridima koji su zasađeni na parceli poljoprivrednog proizvođača Enesa Tatarevića, a njihova glavna karakteristika jeste da je ove godine na svim parcelama zabilježen odličan urod, te da se mogu očekivati rekordni prinosi. Istaknuto je kako primjena modernih agrotehničkih saznanja i dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji danas imaju presudan uticaj, a ovom prilikom predstavljene su i nove hibridne sorte kukuruza poznate sjemenske kuće „Pioneer“, koje su znatno otpornije na različite klimatske nepogode.

DANIPOLJA 1 1024x576

Prema riječima poljoprivrednog proizvođača Enesa Tatarevića, jednog od vodećih proizvođača mlijeka koji na svojoj farmi ime preko 50 goveda, ove godine kukuruzom je zasijao oko 300 dunuma zemljišta i prihodi su izuzetni, tako da će veći dio usjeva iskoristiti za silažu koja je vema bitna za prehranu goveda, a pogotovo muznih grla. Cilj ove manifestacije je upoznati poljoprivredne proizvođače sa novim tehnologijama i standardima, čijom primjenom je moguće povećati prinose u proizvodnji kukuruza. Na području općine Sanski Most kukuruz ja najzastupljenija ratarska kultura, koji je zasijan na oko 3000 hektara sjetvene površine. Kukuruz je dragocjen izvor stočne hrane koja se u najvećoj mjeri kod ovdašnjih poljoprivrednika koristi u proizvodnji mlijeka. Ovo je posebno bitna činjenica za poljoprivredne proizvođače sa područja općine Sanski Most, u kojoj je kao i na području cijelog Unsko-sanskog kantona iz godine u godinu sve zastupljenija proizvodnja mlijeka.