Arhiva

UPUSTVO ZA OSTVARIVANJE NOVČANIH PODRŠKI U POLJOPRIVREDI UTVRĐENI BUDŽETOM OPĆINE SANSKI MOST ZA 2018.GODINE

obavijest

 Podrška otkupa  povrća i voća (visokostablašice) koje nije subvencionirano sa

  viših nivoa vlasti (resornih ministarstava Federacije i Kantona)

  Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku:

1. Povrće (paprika, paradajz, lubenica, dinja, špinat, grah, tikva) za proizvođače koji proizvode u zatvorenom prostoru do 200 m² ili na otvorenom na površini od 0,1 do 0,2 ha.
- korisnici koji proizvedu povrće i isto prodaju  registrovanom otkupljivaču od  0,7-5,0 tona,

U svrhu ostvarivanja prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.10. 2018. godine mora izvršiti prijavu proizvodnjE Općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse. Službenik za poslove poljoprivrede dužan je u roku 30 dana  izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Pravno lice - dokaz o upisu u sudski registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji registrovanom otkupljivaču  -faktura sa fiskalnim računom

Obrt - dokaz o upisu u obrtni registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG

                   - dokaz o prodaji- faktura ili fiskalni račun

Fizičko lice - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                  - otkupni blok otkupljivača za prodati proizvod

2. Voće (jabuka, kruška, šljiva i višnja) sa zasađenom površinom od 0,2 do 2 ha
- korisnici koji proizvedu  voće prodaju ga  registrovanom otkupljivaču od 1,0-5,0 tona

  voća

U svrhu ostvarivanja prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.10. 2018. godine mora izvršiti prijavu proizvodnjE Općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse. Službenik za poslove poljoprivrede dužan je u roku 30 dana  izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Pravno lice - dokaz o upisu u sudski registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji registrovanom otkupljivaču  -faktura sa fiskalnim računom

Obrt - dokaz o upisu u obrtni registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji- faktura ili fiskalni račun

Fizičko lice - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                  - otkupni blok otkupljivača za prodati proizvod

3. Sufinanciranje projekta "Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima" sa Muslim Aid organizacijom 

         nabavka 20 plastenika

         ukupna vrijednost projekta  52.200,00 KM

         sufinansiranje Općine u visini od 20.000,00 KM

4. Sufinansiranje Projekata u poljoprivredi

- raspoloživa sredsta 17.800,00 KM

Sufinansiranje projekata gdje je Općina dala pismo podrške.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- Projekat

- Dokaz o sufinansiranju od strane partnera

5.Subvencioniranje vještačkog osjemenjavanja – subvencija iznosi 5,00 KM/grlu, uslugu vrši J.P. Veterinarska stanica doo, gdje će mjesečno podnositi Izvještaj Općinskoj službi za finansije, trezor i zajedničko poslovanje o izvršenim uslugama.

Planiran iznos  sredstava  15.000,00 KM.

6. Podrška radu P.U."SANA MED"

Ova sredstva namjenjena su za implementaciju projekata u pčelarstvu, održavanje manifestacije "Dani meda" i podrške radu kancelarije udruženja.

-raspoloživi iznos 10.000,00 KM.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o upisu u sudski  registar udruženja

  -uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- spisak  članova udruženja

-Program i aktivnosti  rada kancelarije P.U."Sana med" za 2018. godinu, implementaciju projekata u pčelarstvu, održavanje manifestacije "Dani meda" sa  finansijskim pokazateljima za sredstva na koja apliciraju.

7. Podrška radu kancelarije SLUP-a-

- raspoloživi iznos 8.000,00 KM

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o upisu u sudski  registar udruženja

-uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- spisak  članova udruženja

-Program i aktivnosti  rada kancelarije SLUP-a za 2018. godinu sa finansijskim pokazateljima za sredstva na koja apliciraju.

8. Nadoknada štete u poljoprivredi- pričinjena šteta od pasa lutalica, uginuće muznih grla i ovaca. Komisija će razmatrati iste zahtjeve za koje se ustanovi da uzrok nije ljudski faktor (nebriga farmera). Maksimalna nadoknada do 300,00 KM po korisniku.

- raspoloživi iznos 10.000,00 KM.

- pričinjena šteta od pasa lutalica, uginuće muznih grla i ovaca u 2018 godini.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- zapisnik veterinarske stanice o nastaloj šteti

- kopija pasoša životinje 

9. Ublažavanje šteta koje su nastale usljed elementarnih nepogoda (vjetar,snijeg, grad i bujice) u 2018.god.

-Klijent ostvaruje pravo na novčanu naknadu u visini od 30 % od pričinjene štete koju je procijenila Općinska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugi nesreća u 2018.godini.

         raspoloživi iznos 32.000,00 KM

         Dokaz da je klijent upisan u RPG i RK ili član domaćinstva (potvrda)

10. Zaostali dug po rješenjima iz 2017.godine ------------------------------------  7.200,00 KM

11.Rezervna sredstva ----------------------------------------------------------------------  5.000,00 KM U slučaju nedostatka sredstava koja su planirana programom za 2018.godine iz rezervnih sredstava će se isplačivati.

budzetzagradjaneBanner

LjetoNaSani2018mala1

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI