Javni pozivi

 

PRODAJA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SANSKI MOST
 

RED.

BROJ

LOKACIJA

OZNAKA PARCELE

POVRŠINA

POČETNA PRODAJNA CIJENA

 

 

 

 

 

1.

Uz benzinsku pumpu "Energopetrol"

- radna zona

parcela br.961/2

ZKU br.402

KO S.Most III

1662 m2

58.170 KM

2.

Husimovci-preko puta posl.objekta "Modul gradnja"

-zona dozvoljene gradnje

parcela br.210/2

ZKU br.181 K.O.S.Most IV

1652 m2

26.432 KM

3.

Magarice

-zona dozvoljene stambene gradnje

parcela br.1074/4

ZKU br.1011

K.O.S.Most IV

758 m2

12.886 KM

4.

Korčanica

parcela br.5,

posl.zgrada u privredi

 

 

zemljište uz privrednu zgradu

 

parcela br.6/2,ostalo neplodno zemljište

(igralište)

 

parcela br.6/3, zemljište uz priv.zgradu

ZKU br.190 K.O.Bojište

818 m2

(neto korisna površina 2.194 m2)

3771 m2

 

 

 

 

6600 m2

 

 

 

3452 m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za sve 3 parcele

 

343.935 KM

5.

Šejkovača

radna zona

parcela br.1464/4

(građ.parcela br.9.)

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

1757 m2

 

33.734,40 KM

6.

Šejkovača

radna zona

parcela br.1464/3

(građ.parcela br.10)

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

1798 m2

 

34.521,60 KM

 

7.

 

Šejkovača

radna zona

 

parcela br.1464/7

(građ.parcela br.12)

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

 

2140 m2

 

 

 

 

41.088,00 KM

 

8.

 

Šejkovača

radna zona

 

parcela br.1464/6

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

parcela br.1471/2

ZKU br.413

K.O.S.Most III

(građ.parcela br.13)

 

1181m2

 

 

982 m2

 

 

 

 

 

 

41.529,60 KM

9.

Šejkovača

stambena zona

parcela br.1464/25

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

(građ.parcela br.5)

388 m2

9.001,60 KM

10.

Šejkovača

stambena zona

parcela br.1464/26

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

(građ.parcela br.6)

380 m2

8.816,00 KM

11.

Šejkovača

stambena zona

parcela br.1464/27

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

(građ.parcela br.7)

370 m2

8.584,00 KM

12.

Šejkovača

stambena zona

parcela br.1464/28

ZKU br.1101

K.O.S.Most III

(građ.parcela br.8)

316 m2

7.331,20 KM

13.

ul.Stanična

zona dozvoljene gradnje

parcela br.811

ZKU br.423

K.O.S.Most I

433 m2

50.228,00 KM

14.

Jezernice

zona dozvoljene gradnje

parcela br.1582/3

parcela br.1582/4

ZKU br.162

K.O.S.MOst I

683 m2

515 m2

25.954,00 KM

19.570,00 KM

= 45.524,00 KM

Detaljnije informacije o postupku prodaje nekretnina zainteresovana lica mogu dobiti u Općini Sanski Most, kanc. broj:31 i 32 svakog radnog dana od 08 do 14 sati ili putem telefona : 037/ 686-501.

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI