Arhiva

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU - LICITACIJI

obavijest

OGLAS O JAVNOM NADMETANJU LICITACIJI NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE SANSKI MOST       

Na osnovu člana 363. Zakona o stvarnim pravima ("Službene novine FBiH ", br. 66/13 i 100/13), člana 7., 8., 10. i 13. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBiH, kantona, općina i gradova ("Službene novine FBiH", br. 17/14), Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Sanski Most na lokalitetu Šejkovača, br. 01-02-197/17 od 01.11.2017.godine ( “Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 9 /17) , Odluke o prodaji nekretnina u vlasništvu općine Sanski Most na lokalitetu Pobriježje, br. 01-02-196/17 od 01.11.2017.godine (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 9 /17)  i člana 38. Statuta općine Sanski Most (“Službeni glasnik općine Sanski Most”, br. 4/08, 5/08, 5/09, 2/10 i 9/11) Općinski načelnik općine Sanski Most,  raspisuje OGLAS O JAVNOM NADMETANJU - LICITACIJI.

Dokument Javnog nadmetanja možete preuzeti OVDJE.

Preuzmite kartu OVDJE.

Slike parcela preuzmite OVDJE.


LJETO NA SANI 2018

LjetoNaSani2018mala1

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI