Javni pozivi

 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Sanski Most, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Sanski Most i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u Javnoj raspravi o Ček-listi Okolinskog plana upravljanja za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta hitne sanacije od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidiran ispred općine Sanski Most:

 

Sanacija mosta preko potoka Suhača na lokalnom putu za naselje Vrše,  općina Sanski Most

 

Javna rasprava o utjecaju na okoliš sanacionih radova na području općine Sanski Most, na području pripadajućih MZ-a odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Ček-listu Okolinskog plana upravljanja.

 

 Ček-lista Okolinskog plana upravljanja nad sanacionim radovima na području općine Sanski Most dostupna je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

 

 Općina Sanski Most, Banjalučka 3, 79260 Sanski Most, oglasna ploča Općine i web stranica Općine: www. http://sanskimost.gov.ba/.

 

Pripadajuće MZ-e

 

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkom Projekti, Projekt hitnog oporavka od poplava,

 

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Sanski Most  i pripadajućih MZ-a.

 

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 13. septembar 2017.

Vrše Most okolišna

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI