Arhiva

OBAVIJEST: Lista projekata

obavijest

Općina Sanski Most shodno raspisanom Javnom pozivu  organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata koji se finansiraju/sufinansiranje u okviru budžeta općine Sanski Most za 2017. godinu, objavljuje Listu projekata koji će se finasnirati/sufinansirati, odnosno projekata koji se ne finansiraju.

Nevladine organizacije kojima su odobreni projekti  trebaju dostaviti dinamički plan isplate sredstava, koji mora biti u skladu sa trajanjem projekta i planiranim terminima realizacije, shodno odobrenim sredstvima.

Lista projekata koji će se finansirati/sufinansirati

LJETO NA SANI 2018

LjetoNaSani2018mala1

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI