Arhiva

OBAVIJEST: OPĆINSKA INSPEKCIJA

obavijest

 

Operativnim terenskim radom Općinska služba za inspekcijske poslove u koordinaciji sa predstavnicima JKP "Sana" d.o.o. - u stečaju, konstatirali su, da su na terenu primjetne veće količine komunalnog otpada, te neadekvatno odlaganje istog u zato predviđene posude.

 

Razlog ovog stanja je povećanje boravka većeg broja naši sugrađana iz inozemstva kao i određen broj stalno prisutnog stanovništva koji ne plaćaju usluge odvoza smeća.

 

Mole se naši sugrađani koji žive i rade izvan BiH a određen period borave u Sanskom Mostu (posjeduju imovinu) da sa JKP "Sana" d.o.o. - u stečaju sklope Ugovor o vršenju usluga – odvoza smeća čija je cijena 50% manja u odnosu na građene koji stalno borave na području općine Sanski Most.

 

Iz gore navedenih razloga obavještavaju se sva fizička i pravna lica, vlasnici ili korisnici individualnih i kolektivnih stambenih i poslovnih objekata da su dužni imati sklopljen Ugovor o odvoz smeća sa JKP "Sana" d.o.o. - u stečaju Sanski Most.

 

 

Stoga Vas upozoravamo, da će općinska Služba za inspekcijske poslove u narednim danima poduzeti sve mjere i radnje zakonom predviđene, za ona lica kod koji se ustanovi da nemaju sklopljen Ugovor o odvozu smeća sa ovlaštenim prduzećem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po ovlaštenju

 

Šef službe za inspekcijske poslove

 

 

Elvis Pašić, dipl.ing.polj.

 

LJETO NA SANI 2018

LjetoNaSani2018mala1

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI