Arhiva

UNAPRIJEĐENJE SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA OD POPLAVA

PROJEKAT „POMOĆ OPŠTINAMA DA UNAPRIJEDE SISTEM RANOG UPOZORAVANJA I PODRŠKA OPORAVKU OD POPLAVA – SAFE“

 

 

Centar za sigurnosne studije (CSS) implementira projekat „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“, koji finansira Evropska unija. Projekat je započeo 15.03.2017. godine i vrijeme njegovog trajanja je 12 mjeseci, a teritorijalni fokus su opštine Sanski Most (FBiH) i Oštra Luka (RS). Glavni cilj projekta je podrška oporavku tih opština od majskih poplava iz 2014. godine te unapređenje nivoa opremljenosti i obučenosti sistema za rano upozoravanje od prirodnih katastrofa.

 

Do sada su realizirane dvije radionice u okviru projekta „SAFE“. Prva radionica, pod nazivom „Procjena stanja i potreba sistema zaštite i spašavanja u opštinama Sanski Most i Oštra Luka“, održana je 07.06.2017. godine u Sanskom Mostu. Radionica je okupila 30 predstavnika iz različitih institucija opština Sanski Most i Oštra Luka, kao što su službe civilne zaštite, policija, osnovne i srednje škole, biblioteka, centar za socijalni rad, Crveni križ/krst, vatrogasne jedinice, klubovi ekstremnih sportova i sl. Cilj radionice je bio sagledati stanje i potrebe sistema zaštite i spašavanja te obrazovnih institucija u pogledu knjižnog fonda, koji su pretrpjeli štete tokom majskih poplava 2014. godine, kako bi se isti obnovili i unaprijedili.

Screenshot 1

 

 

 

Slika 1- Prva radionica, Sanski Most, 07.06.2017.

 

 

Također, tokom prve radionice potpisan je „Memorandum o razumijevanju“ s opštinama Sanski Most i Oštra Luka, čime je ozvaničena saradnja u implementaciji projekta „SAFE“ u narednih godinu dana. Dokument od strateške važnosti su potpisali načelnik Sanskog Mosta, gospodin Faris Hasanbegović, načelnik Oštre Luke, gospodin Dragan Stanar, dok je u ime CSS-a „Memorandum o razumijevanju“ potpisao zamjenik direktora, gospodin Armin Kržalić.

Screenshot 2

 

 

 

Slika 2 - Potpisivanje "Memoranduma o razumijevanju", Sanski Most, 07.06.2017.

 

Druga radionica, naziva „Izrada Akcionog plana za unapređenje sistema zaštite i spašavanja“, održana je 20.07.2017. godine u Oštroj Luci, kojoj je prisustvovao 21 učesnik. Tom prilikom razmatran je i usvojen Akcioni plan za nabavku opreme službama civilne zaštite i knjižnog fonda za obrazovno-kulturne institucija s područja Sanskog Mosta i Oštre Luke te je uspostavljen Tim za nadzor njegove implementacije kojeg čine predstavnici CSS-a, službi civilne zaštite i obrazovnih institucija. Osim toga, na bazi prvobitnog „Memoranduma o razumijevanju“ potpisan je „Memorandum o unapređenju sistema ranog upozoravanja za zaštitu od poplava opština Sanski Most i Oštra Luka“, kojim je uspostavljen Tim za nadzor vodotoka rijeke Sane. Glavni cilj uspostavljanja takvog tima je osnaživanje razmjene informacija između predstavnika sistema zaštite i spašavanja u dvije opštine te obavještavanje lokalne javnosti, naročito kada prijete opasnosti od poplava. Tim čine četiri predstavnika sistema zaštite i spašavanja u opštinama Sanski Most i Oštra Luka.

 

Screenshot 3

 

 

 

Slika 3 - Druga radionica, Oštra Luka, 20.07.2017.

 

 

 

Informacije o projektu „SAFE“ možete pratiti na zvaničnoj stranici Centra za sigurnosne studije: www.css.ba/safe

 

LJETO NA SANI 2018

LjetoNaSani2018mala1

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

INFO menu

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI