Javni pozivi

 

Na osnovu člana 73. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u organima državne službe Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj 5/12), a u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Jedinstvenog općinskog organa uprave općine Sanski Most, Općinski načelnik oglašava:

 

INTERNI OGLAS

 za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u

 Jedinstveni općinski organ uprave općine Sanski Most


Interni oglas možete preuzeti OVDJE.

 

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI