Javni pozivi

Objavljuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova upravnog odbora JU ''Centar za socijalni rad'' Sanski Most. Upravni odbor sastoji se od pet (5) članova.
Mandat predsjednika i članova Upravnog odbora traje četiri (4) godine i mogu biti ponovno imenovani.
Najviše dva člana Upravnog odbora mogu biti iz reda zaposlenika Centra.

Dokument Javnog Konkursa možete preuzeti OVDJE.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI