Općinski načelnik: prof. Faris Hasanbegović

Telefon:

+387 37 685 408, +387 37 686 044 Centrala

+387 37 689 345 Kabinet načelnika

+387 37 689 126 (Amer Mezetović, Savjetnik općinskog načelnika)           

                            (Ismet Alihodžić, savjetnik općinskog načelnika)

+387 37 686 261 (Mirsad Sadić, Sekretar općinskog organa uprave)

Fax:

+387 37 686 010

e-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U Kabinetu Općinskog načelnika obavljaju se protokolarni, studijsko-analitički, informaciono-dokumentacioni i normativno-pravni poslovi koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika, vodi se evidencija i čuvanje originala potpisa i drugih akata Općinskog načelnika, vrše poslovi koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslovi informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu, i   drugi poslovi   koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik.

Opis poslova i zadataka:

 • obavljanje protokolarnih, studijsko-analitičkih, informaciono-dokumentacionih i normativno-pravnih poslova koji su u neposrednoj vezi sa vršenjem funkcije Općinskog načelnika,
 • vođenje evidencije i čuvanje originala potpisa i drugih akata Općinskog načelnika,
 • vršenje poslova koji se odnose na pripremu i ostvarivanje kontakata sa gostima, poslovi u vezi sa dolaskom pojedinaca i grupa iz zemlje i inostranstva, poslova informisanja, propagande, kao i prikupljanje informacija i podataka vezanih za Općinu,
 • drugi poslovi iz svog djelokruga kao i poslovi koje mu stavi u zadatak Općinsko vijeće i Općinski načelnik,
 • pružanje informacija za građanstvo o pitanjima koja odredi Općinski načelnik i Načelnici službi i objava javnih saopštenja po ovlaštenju Općinskog načelnika, kao i informacije za medije,
 • organiziranje press konferencija i intervjua Općinskog načelnika
 • planiranje sistema upravljanja kvalitetom pruženih usluga,
 • informacije i prezentacije na temu poboljšanja kvaliteta,
 • planiranje, priprema i rad na certifikaciji organa uprave iz područja sustava upravljanja kvalitetom norme ISSO 9001,
 • saradnja sa nevladinim sektorom,
 • poduzimanje svih potrebnih mjera za prikupljanje informacija po zahtjevu građana i obavještavanje podnosioca zahtjeva o pristupu informacijama,
 • usmeno prevođenje i prevođenje tekstova na strane jezike i sa stranih jezika,
 • planiranje gostovanja na elektronskim medijima i odlučivanje o uređenju WEB stranice Općine,

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI