Opća uprava i društvene djelatnosti

Izvještaj o radu

2016

 

Načelnik službe: Zerina Pašagić dipl.prav.

Telefon: +387 37 684 103

Fax:      +387 37 686 010

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

U okviru Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti djeluju dvije (2) unutrašnje organizacione jedinice:

Odsjek – Centar za pružanje usluga građanima

Šef odsjeka: Behija Švraka

Telefon: +387 37 686 010

 Fax:      +387 37 686 010

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Odsjek za društvene djelatnosti i mjesne zajednice

Šef odsjeka: Nepopunjeno

Telefon: +387 37 685 408

 Fax:     +387 37 686 010

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Opis poslova i zadataka:

  • izvršavanje i obezbjeđivanje izvršenja zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti opće uprave,
  • priprema propisa, općih i drugih akata iz djelokruga opće uprave koje donosi Općinsko vijeće ili Općinski načelnik, kao i davanje mišljenja i sugestija kod izrade propisa i drugih akata koje usvajaju nadležni organi Kantona i Federacije,poslovi prijemne kancelarije i kancelarijsko poslovanje za potrebe svih općinskih službi   za upravu koje obuhvata: prijem pošte, otvaranje, pregledavanje i raspoređivanje pošte, zavođenje predmeta i akata u odgovarajuće knjige evidencije, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad, zavođenje predmeta i akata, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i arhiviranje predmeta i akata,
  • poslovi ovjere potpisa, rukopisa i prepisa,
  • poslovi Matičnog ureda koji obuhvataju: vođenje matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih, upis promjena u   matičnim knjigama, naknadni upis u matične knjige rođenih uz konstataciju činjenice državljanstva za lica koja su stekla državljanstvo BiH u skladu sa zakonom, a po osnovu pravomoćnog rješenja MUP-a USK-a,   izdavanje izvoda iz matičnih knjiga i uvjerenja o podacima o činjenicama upisanim u matične knjige, izrada i dostava spiskova školskih obaveznika za upis u osnovnu školu, izrada i dostava odgovarajaćih statističkih izvještaja, sastavljanje i dostavljanje sudu smrtovnica, upis u matične knjige rođenih činjenica oduzimanja, odnosno vraćanja poslovne sposobnosti po osnovu pravomoćnog sudskog rješenja, provođenje postupaka zaključenja braka, provođenje postupaka priznavanja očinstva pred matičarem,
  • poslovi upravnog rješavanja u prvom stepenu u upravnim stvarima iz djelokruga opće uprave, te upravnim stvarima za koje nije nadležna nijedna druga općinska služba za upravu,
  • kurirski poslovi,

drugi poslovi iz djelokruga rada po nalogu Općinskog vijeća, Općinskog načelnika i Načelnika službe

 

 

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

RTV Sana | sanartv.ba

Lista Projekata

turistguidelogo

ecommerce

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI