Dana 03.09.2017 godine FMROI objavilo je konačne rang liste odabranih korisnika pomoći za obnovu ratnim dejstvima uništenih stambenih jedinica i to kako slijedi:

JAVNI POZIV FMROI 2017 – KONAČNA RANG LISTA  SANSKI MOST –Stambeni objekat djelomično oštećen

Red.br.

Ime i prezime

Adresa sanacije

Sadašnja adresa

Broj bodova

1.   

Talić (Muharem) Senija

Šehovci 162, Sanski Most

260

2.   

Šupuk (Edhem) Muharem

Trnova bb, Sanski Most

240

3.   

Radošević  (Božo) Slobodan

Sanski Most, Braće Todorovića bb,

Sanski Most, Bužimsko naselje bb

                    230

4.   

Velić (Safet ) Nijaz

Prijedorska 117, Sanski Most

220

5.   

Alibabić (Kadir) Irfan

Šehovići bb, Sanski Most

220

6.   

Islamčević (Đemo) Besim

Pobriježje, Sanski Most

210

7.   

Talić (Rahmo) Dursum

Sanski Most, Šehovci 70

Sanski Most, Šehovci 70

210

8.   

Hadžiahmetović (Omer) Hazim

Kijevo, Sanski Most

210

9.   

Kajiš (Dmitar) Predrag

Petra Škondrića 117, Sanski Most

200

10.

Knežević (Rade) Miloš

Sanski Most, Marka Zorića 46

Sanski Most, Oslobodilačka 46

190

11.

Kostur (Gojko) Radica

Sanski Most, Podlug 102

Sanski Most, Podlug 102

190

12.

Kovačević (Miloš) Milomir

Sanski Most, Ilidža bb

Sanski Most, Ilidža bb

170

13.

Prtija (Mile) Jovo

Sanski Most, Prvomajska 140

Sanski Most, Prvomajska 140

170

14.

Babić (Jovan) Milka

Sanski Most, Ključka 16 a

Sanski Most, Ključka 16 a

170

15.

Ćulibrk (Nikola ) Mika

Mialnčića Miljevića 30, Sanski Most

170

16.

Poljak (Boško) Jovanka

Sanski Most, Kolonija 47

170

 


17.

Bošković (Idriz) Ismet

Sanski Most, Marije Bursać 44

Sanski Most, Vahid Begova 44

160

18.

Ernaut (Đuro) Vinka

Lušci palanka bb, Sanski Most

160

19.

Marković (Jovo) Vojin

Prijedorska , Sanski Most

160

20.

Praštalo (Branko) Gordana

Cvije Kukolja 11, Sanski Most

150

21.

Todorović (Stojan) Mira

Sanski Most, Prvomajska 147

Sanski Most, Prvomajska 147

150

22.

Behremović (Ibrahim) Sebire

Šehovići 83, Sanski Most

150

23.

Mandić (Jovo ) Simo

Sanski Most, 4 jul 10

Sanski Most, Halilovića Sokak 10

150

24.

Bošković Idriz Idriz

Vahidbegova bb, Sanski Most

150

25.

Praštalo (Dušan) Dragan

Praštali bb,Sanski Most

150

26.

Praštalo Jovo Vlado

Praštali 42, Sanski Most

150

27.

Marčeta (Obrad) Draginja

Sanski Most, Žrtava Fašizma 92 Sanski Most,Muse Ćazima Ćatića 92

140

28.

Todorović (Milan) Mile

Sanski Most, Braće Todorovića 16

Prijedor, Miše Jazlice 120

120

KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA

Sarajevo, 03.09.2018.godine                                                                            

 

JAVNI POZIV FMROI 2017 – KONAČNA RANG LISTA  SANSKI MOST –Stambeni objekat totalno uništen

Red.br

Ime i prezime

Adresa sanacije

Sadašnja adresa

Broj bodova

1

Zahirović Ešef Fatime

Skucani Vakuf 105, Sanski Most

310

2

Čaušević (Sabid ) Dažehva

Kijevo bb, Sanski Most

290

3

Halkić (Fehim) Fatima

Kamengrad bb, Sanski Most

270

4

Šolaja Vladimir Lucija

Stara rijeka 12, Sanski Most

200

5

Batić (Marko) Boro

Sanski Most, Praštali 83

Prijedor, Milorada Gončina bb

195

6

Majkić (Kosta) Kosta

Gornja Majkić japra bb, Sanski Most

190

7

Miladinović (Drago) Ranko

Sanski Most, Suhača bb Prijedor,Pećani G-2

180

8

Potkolnjak (Jovo) Vinka

Jejaši Movci, Sanski Most,

Prijedor, Nova Orlovača bb, 

180

9

Miljević (Pero) Mile

 

Sanski Most, Kruhari

Prijedor, Vrbice bb

180

10

Vujanović (Mile) Dušanka

Suhača bb,Sanski Most

180

11

Praštalo (Mirko ) Joja

Milančica Miljevića bb,  Sanski Most

170

12

Ćosić (Lazo) Ranko

Kljevci bb, Sanski Most

170

13

Škarić (Đuro) Dako

Brajića tavan bb, Sanski Most

170

14

Ljuboja (Jovan) Radomir

Sanski Most, Zdena bb

Derventa, Dervenski lug bb

165

KOMISIJA ZA ODABIR KORISNIKA

Sarajevo, 03.09.2018.godine           

 

Preuzimanje:

Tabelu u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.    

          

obavijest

                          

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI