obavijest

Na osnovu člana 25. i 47. Zakona o pravobranilaštvu Unsko-sanskog kantona ("Službeni glasnik USK-a", broj 20/04 i 08/17), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 12/03, 34/03 i 65/13) i člana 12. i 13. Odluke o osnivanju Općinskog pravobranilaštva općine  Sanski Most, ("Službeni glasnik općine Sanski Most", broj 07/12), Općinski načelnik općine Sanski Most, o b j a v lj u j e Javni konkurs za imenovanje Općinskog pravobranioca općine Sanski Most.

Javni konkurs preuzmite OVDJE.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI