obavijest

 Podrška otkupa  povrća i voća (visokostablašice) koje nije subvencionirano sa

  viših nivoa vlasti (resornih ministarstava Federacije i Kantona)

  Klijent ostvaruje pravo na novčanu podršku:

1. Povrće (paprika, paradajz, lubenica, dinja, špinat, grah, tikva) za proizvođače koji proizvode u zatvorenom prostoru do 200 m² ili na otvorenom na površini od 0,1 do 0,2 ha.
- korisnici koji proizvedu povrće i isto prodaju  registrovanom otkupljivaču od  0,7-5,0 tona,

U svrhu ostvarivanja prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.10. 2018. godine mora izvršiti prijavu proizvodnjE Općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse. Službenik za poslove poljoprivrede dužan je u roku 30 dana  izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Pravno lice - dokaz o upisu u sudski registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji registrovanom otkupljivaču  -faktura sa fiskalnim računom

Obrt - dokaz o upisu u obrtni registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG

                   - dokaz o prodaji- faktura ili fiskalni račun

Fizičko lice - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                  - otkupni blok otkupljivača za prodati proizvod

2. Voće (jabuka, kruška, šljiva i višnja) sa zasađenom površinom od 0,2 do 2 ha
- korisnici koji proizvedu  voće prodaju ga  registrovanom otkupljivaču od 1,0-5,0 tona

  voća

U svrhu ostvarivanja prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.10. 2018. godine mora izvršiti prijavu proizvodnjE Općinskoj službi za razvoj, poduzetništvo i resurse. Službenik za poslove poljoprivrede dužan je u roku 30 dana  izvršiti obilazak mjesta proizvodnje klijenta i sačiniti zapisnik.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

Pravno lice - dokaz o upisu u sudski registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji registrovanom otkupljivaču  -faktura sa fiskalnim računom

Obrt - dokaz o upisu u obrtni registar za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

                   - uvjerenje o poreznoj registraciji

                   - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                   - dokaz o prodaji- faktura ili fiskalni račun

Fizičko lice - potvrda o upisu u registar RPG i RK

                  - otkupni blok otkupljivača za prodati proizvod

3. Sufinanciranje projekta "Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima" sa Muslim Aid organizacijom 

         nabavka 20 plastenika

         ukupna vrijednost projekta  52.200,00 KM

         sufinansiranje Općine u visini od 20.000,00 KM

4. Sufinansiranje Projekata u poljoprivredi

- raspoloživa sredsta 17.800,00 KM

Sufinansiranje projekata gdje je Općina dala pismo podrške.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- Projekat

- Dokaz o sufinansiranju od strane partnera

5.Subvencioniranje vještačkog osjemenjavanja – subvencija iznosi 5,00 KM/grlu, uslugu vrši J.P. Veterinarska stanica doo, gdje će mjesečno podnositi Izvještaj Općinskoj službi za finansije, trezor i zajedničko poslovanje o izvršenim uslugama.

Planiran iznos  sredstava  15.000,00 KM.

6. Podrška radu P.U."SANA MED"

Ova sredstva namjenjena su za implementaciju projekata u pčelarstvu, održavanje manifestacije "Dani meda" i podrške radu kancelarije udruženja.

-raspoloživi iznos 10.000,00 KM.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o upisu u sudski  registar udruženja

  -uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- spisak  članova udruženja

-Program i aktivnosti  rada kancelarije P.U."Sana med" za 2018. godinu, implementaciju projekata u pčelarstvu, održavanje manifestacije "Dani meda" sa  finansijskim pokazateljima za sredstva na koja apliciraju.

7. Podrška radu kancelarije SLUP-a-

- raspoloživi iznos 8.000,00 KM

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- dokaz o upisu u sudski  registar udruženja

-uvjerenje o poreznoj registraciji udruženja

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- spisak  članova udruženja

-Program i aktivnosti  rada kancelarije SLUP-a za 2018. godinu sa finansijskim pokazateljima za sredstva na koja apliciraju.

8. Nadoknada štete u poljoprivredi- pričinjena šteta od pasa lutalica, uginuće muznih grla i ovaca. Komisija će razmatrati iste zahtjeve za koje se ustanovi da uzrok nije ljudski faktor (nebriga farmera). Maksimalna nadoknada do 300,00 KM po korisniku.

- raspoloživi iznos 10.000,00 KM.

- pričinjena šteta od pasa lutalica, uginuće muznih grla i ovaca u 2018 godini.

Za ostvarivanje prava na novčanu podršku klijent  najkasnije do 01.12. 2018. godine

dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- potvrda o upisu u registar RPG i RK

- zapisnik veterinarske stanice o nastaloj šteti

- kopija pasoša životinje 

9. Ublažavanje šteta koje su nastale usljed elementarnih nepogoda (vjetar,snijeg, grad i bujice) u 2018.god.

-Klijent ostvaruje pravo na novčanu naknadu u visini od 30 % od pričinjene štete koju je procijenila Općinska komisija za procjenu šteta od prirodnih i drugi nesreća u 2018.godini.

         raspoloživi iznos 32.000,00 KM

         Dokaz da je klijent upisan u RPG i RK ili član domaćinstva (potvrda)

10. Zaostali dug po rješenjima iz 2017.godine ------------------------------------  7.200,00 KM

11.Rezervna sredstva ----------------------------------------------------------------------  5.000,00 KM U slučaju nedostatka sredstava koja su planirana programom za 2018.godine iz rezervnih sredstava će se isplačivati.

INFO menu

budzetzagradjaneBanner

Video prezentacija

ekobisbanner

Općinski Načelnik

Faris Hasanbegovic
Načelnik općine
prof. Faris Hasanbegović

Lista Projekata

servis48

PROMOTIVNI VIDEO INVESTICIONI POTENCIJALI